1/4

(ή κατοικία με μεταλλικό σκελετό

και διώροφο εξωτερικό καθιστικό)

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.