ιστορίες μικρού μήκους 1

(ή εσωτερική διαρρύθμιση ινστιτούτου αισθητικής)