1/4

(κατοικία με μεταλλικό σκελετό και εξωτερικό διώροφο καθιστικό)