αναδιατυπώσεις Ι

(ή αναδιαμόρφωση  κατοικία στο Χαλάνδρι)

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.